giải pháp và sản phẩm của nam long

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet viết tắt là IoT (tiếng Anh: Internet of Things) là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính.

1. Kết nối và đồng bộ hóa: Thành phần này có chức năng tích hợp đồng bộ các giao thức khác nhau và các định dạng dữ liệu khác nhau vào một giao diện “phần mềm” đảm bảo việc truyền dữ liệu chính xác và tương tác với tất cả các thiết bị.

2. Quản lý thiết bị: Đây là thành phần đảm bảo kết nối “mọi thứ” hoạt động bình thường, chạy các bản vá và cập nhật phần mềm cũng như ứng dụng đang chạy trên thiết bị hoặc các gateways ngoại biên (EDGE gateway).

3. Cơ sở dữ liệu: Đây là thành phần được coi quan trọng của một nền tảng. Ngoài lưu trữ dữ liệu quan trọng của thiết bị, nó phải có khả năng mở rộng đáp ứng các yêu cầu cho các cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây. Thành phần này phải đảm bảo sự mở rộng khối lượng, sự đa dạng, vận tốc và độ tin cậy của dữ liệu.

4. Quản lý và xử lý hoạt động: Chức năng đưa dữ liệu vào hoạt động dựa trên nguyên tắc Event-Action-Triggers cho phép thực thi các hoạt động “thông minh” dựa trên dữ liệu từ cảm biến cụ thể.

5. Phân tích: Đây có thể được coi là bộ não của nền tảng IoT. Thành phần này có chức năng thực hiện hàng loạt các phân tích phức tạp từ việc phân cụm dữ liệu cơ bản và khả năng tự học để tự phân tích, dự đoán, trích xuất những dữ liệu giá trị nhất trong luồng dữ liệu IoT.

6. Dữ liệu trực quan: Cho phép con người xem xét các mẫu và quan sát các xu hướng từ bảng điều khiển trực quan, nơi dữ liệu được miêu tả sinh động qua biểu đồ đường thẳng, hình họa mô phỏng.

7. Công cụ bổ sung: Thành phần này cho phép các nhà phát triển IoT thử nghiệm và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường với các trường hợp sử dụng được biểu diễn trên hệ sinh thái mô phỏng dùng để hiển thị, quản lý và kiểm soát thiết bị kết nối.

8. Các giao diện bên ngoài: Đây là nơi cho phép tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba và phần còn lại của hệ thống CNTT thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API), các bộ phát triển phần mềm (SDK) và các gateways

Nền tảng IoT liên kết các máy móc, thiết bị, ứng dụng và con người với các trung tâm dữ liệu và điều khiển. Một nền tảng lớn, tiên tiến vượt xa các khả năng kết nối và hành động bằng cách tách các mô đun nền tảng khác nhau, cho phép tích hợp liền mạch ở lớp giao diện bên ngoài cũng như hỗ trợ nhiều giao thức và tiêu chuẩn. Nó không chỉ giới hạn trong một trung tâm điều hành cố định mà còn có thể được truy cập và quản lý từ nhiều điểm địa phương khác nhau. Dữ liệu từ một nền tảng hệ sinh thái luôn có thể được thu thập, ưu tiên, sắp xếp và khai thác dữ liệu trực tuyến hoàn toàn. Đây là một đặc điểm quan trọng trong thời kỳ khi mà máy móc, cảm biến và các vật thể khác đang bắt đầu tạo ra một khối lượng thông tin mới khổng lồ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://namlongtekgroup.com/

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long