giải pháp và sản phẩm của nam long

IT Outsourcing

Giải pháp gia công phần mềm tại Việt Nam thu hút phần lớn các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho Đông Nam Á trong những năm gần đây. Với dân số trong độ tuổi lao động là 54 triệu trong số 92 triệu dân và có độ tuổi trung bình là 29, Việt Nam đã xây dựng được vị thế của mình trong lĩnh vực gia công phần mềm cho nước ngoài. Hơn 250 nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm với phần lớn chuyên ngành là công nghệ thông tin đang tham gia vào lực lượng lao động phát triển phần mềm.

NamLamTekGroup cung cấp giải pháp gia công phần mềm tại Việt Nam cho nhiều đối tác trong và ngoài nước, với 5 năm kinh nghiệm gia công phần mềm cho các đối tác/khách hàng Mỹ, Nhật. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự hài lòng cho bạn, khi bạn chọn chúng tôi làm đơn vị gia công cho sản phẩm của bạn. Hãy đến với NamLongTekGroup, bạn sẽ có được sản phầm chất lượng như mong muốn của mình, bởi công ty chúng tôi đã áp dụng thành công quy trình phát triển phần mềm được chuẩn hóa trên toàn thế giới.

Có thể nói qui trình phát triển/xây dựng phần mềm (Software Development/Engineering Process - SEP) có tính chất quyết định để tạo ra sản phẩm chất luợng tốt với chi phí thấp và năng suất cao, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty sản xuất hay gia công phần mềm củng cố và phát triển cùng với nền công nghiệp phần mềm đầy cạnh tranh. Quy trình và hệ thống chất lượng được chúng tôi đảm bảo và cam kết xây dựng trên các yêu cầu chung như:

    - Đảm bảo đầy đủ các quá trình cần thiết cho các hoạt động của công ty và các quá trình này được áp dụng một cách có hiệu quả. 

    - Trình tự và mối tương tác giữa các quá trình chính trong hệ thống chất lượng, luôn luôn hướng khách hàng và được xác định theo trình tự: Tìm hiểu yêu cầu khách hàng, Phát triển phần mềm, Triển khai phần mềm, Tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

    - Đảm bảo và cam kết đáp ứng đủ nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình.

    - Các quá trình luôn luôn được theo dõi, đo lường và phân tích một cách khoa học.

    - Đảm bảo thực hiện các hành động cần thiết để đạt kết quả dự tính và cung cấp cơ sở khách quan cho phân tích, liên tục cải tiến.

    - Luôn kiểm soát các quá trình liên quan đến nguồn lực bên ngoài có ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm.

NamLongTekGroup luôn kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn của hệ thống chất lượng, NamLongTekGroup đã xây dựng một chính sách chất lượng nhất quán với với định hướng phát triển chung của công ty; đáp ứng các yêu cầu cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống chất lượng; là cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng. Hơn nữa, chính sách chất lượng của NamLongTekGroup được truyền đạt, đào tạo cho mọi nhân viên của công ty, là nội dung đào tạo bắt buộc cho các nhân viên mới cũng như được xem xét thường xuyên để luôn thích hợp với mô hình quản lý.

Chính sách chất lượng của chúng tôi là: “Liên tục cải tiến các quá trình, nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ nhằm đem lại những lợi ích cao nhất cho khách hàng”.

Ngoài ra NamLongTekGroup còn xây dựng nhiều các quy định khác đáp ứng nhu cầu công việc như: 

    - Phát triển phần mềm: Tuân thủ thực hiện theo các quy trình phát triển phần mềm đã quy định để sản xuất ra các sản phẩm phần mềm hiểu quả, chính xác và nhất quán.

    - Lập kế hoạch dự án: Tạo ra những kế hoạch dự án có tính khả thi cho việc thực hiện phát triển và quản lý dự án phần mềm. Xây dựng đánh giá khối lượng công việc phải thực hiện, thiết lập các cam kết phù hợp và xác định kế hoạch cho công việc cần thực hiện.

    - Quản lý dự án phần mềm: Theo dõi và xem xét các công việc đã thực hiện, các kết quả đối với các bằng chứng (tài liệu) về ước tính ban đầu, các cam kết thực hiện, kế hoạch và sự điều chỉnh các kế hoạch này dựa trên các công việc đã làm và kết quả  cụ thể.

    - Quản lý yêu cầu phần mềm: Thiết lập sự hiểu biết chung giữa khách hàng và dự án phần mềm về các yêu cầu của khách hàng sẽ được thực hiện bởi dự án phần mềm.

    - Quản lý cấu hình phần mềm: Thiết lập và đảm bảo sự toàn vẹn và an toàn của sản phẩm dự án trong suốt chu trình hoạt động của dự án phần mềm.

    - Đảm bảo chất lượng phần mềm: Cung cấp công cụ và hỗ trợ cán bộ quản lý theo dõi được quy trình đang áp dụng tại dự án phần mềm và của sản phẩm phần mềm đang xây dựng. Xem xét (review) và đánh giá (audit) sản phẩm phần mềm và các hoạt động sản xuất để đảm bảo rằng chúng tuân thủ với các thủ tục và các tiêu chuẩn được quy định.

    - Thực hiện xem xét: Loại bỏ sớm và hiệu quả các khiếm khuyết của sản phẩm công việc (work products). Để nhóm phát triển ngày càng hiểu biết hơn các sản phẩm công việc và do đó các khiếm quyết có thể được ngăn ngừa. Các sản phẩm cần xem xét được xác định trong tiến trình dự án và được đặt lịch trong kế hoạch dự án.

    - Quản lý sản phẩm và dịch vụ: Xây dựng chính sách quản lý sản phẩm và dịch vụ (SP/DV) nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc kinh doanh các SP/DV. Quản lý việc tổ chức kinh doanh SP/DV đảm bảo cho việc mang SP/DV tới cho khách hàng với chất lượng cao nhất, cùng với những dịch vụ ngày càng cải tiến. Đầu ra của chính sách quản lý sản phẩm là các quy định, quy trình, các biểu mẫu kèm theo.

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long