giải pháp và sản phẩm của nam long

Hệ Thống Quan Trắc Nuôi Trồng Thủy Sản

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

Trong những năm qua, nuôi trồng thuỷ sản đã có các bước phát triển mạnh mẽ và thu được những thành tựu to lớn. Góp phần vào việc giảm nghèo, tạo thu nhập, việc làm cho một bộ phận lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Long chúng tôi có những sản phẩm về quan trắc nuôi trồng thủy sản như :

  • Đo độ mặn.
  • Đo độ kiềm.
  • Đo độ pH.
  • Đo độ trong.
  • Đo nhiệt độ, NH3, H2S.
  • Thu thập mẫu, số liệu, phân tích, xử lý và tổng hợp dữ liệu. Từ đó đưa ra những đánh giá chính xác về chất lượng của môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản. 

 

Ngoài ra chúng tôi còn có những giải pháp tối ưu nhất để đem lại sự phát triển ổn định cho nghành nuôi trồng thủy sản như:

  • Cung cấp những thông tin kịp thời, dự báo những diễn biến môi trường vùng nuôi, mùa vụ nuôi, kế hoạch phòng tránh dịch bệnh.
  • Giúp cho cơ quan quản lý trong việc quy hoạch vùng nuôi trồng thủy hải sản tại địa phương và định hướng phát triển ngành thủy sản trong tương lai. 
  • Giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa các dịch bệnh có hiệu quả. 
  • Giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long