giải pháp và sản phẩm của nam long

Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Không Khí

Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. Giải pháp quan trắc không khí của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Long là những giải pháp hữu hiệu để giám sát thường xuyên liên tục chất lượng không khí xung quanh khu vực giám sát nhằm:

  • Xác định mức độ ô nhiễm của các chất trong không khí và so sánh với tiêu chuẩn để cảnh báo nếu vượt ngưỡng.
  • Cung cấp các thông tin về chất lượng không khí cho cộng đồng đồng thời qua đó giúp cải thiện chất lượng môi trường.
  • Cung cấp số liệu môi trường của khu vực cho mạng lưới môi trường quốc gia.

Ứng dụng:

  • Giám sát không khí khu dân cư/khu công nghiệp.
  • Giám sát không khí trong giao thông đô thị.
  • Giám sát không khí đường hầm.

Hệ thống

Giám sát đơn điểm

Giám sát trên diện rộng

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long